Häfte Personregister

Härmed presenteras ett personregister där alla personer som finns namngivna   har redovisats med hänvisning till bokens sidnummer.
 
Efter namnet anges födelseår (f.) och/eller året när personen avled (d.) om det är känt och sida nr där resp. namn förekommer samt en kort information om yrke och annan data, verksamhetsort etc.
 
Pris: 50 kr