Häfte Ortsregister

Härmed presenteras ett ortsregister där i huvudsak ortsnamn har redovisats med hänvisning till bokens sidnummer.
 
Då det i många fall kan vara svårt att definiera vad en ort är för något så har vi tagit med även andra termer som kan hänföras till en ort eller boplats. Vi har undvikit att ta med gatunamn och fastighetsnamn.
 
Pris: 50 kr

 

 
 
Följande namn/termer/ områden har tagits med:
Städer Områden i städer
Samhällen Kvarter i städer
Socknar Byar
Säterier Egendomar (oftast ej i städer)
Härader Län
Kommuner Länder

Gårdar eller gårdsnamn (kan vara ett hus t ex fastighet på en ort med samma namn)
För städer utanför Sverige, anges landet inom parantes.
Vid gammalstavning anges ny stavning inom parantes.
Om en gård har ett tilläggsnamn redovisas bara ortsnamnet eller om ett och samma ortsnamn också innehåller ett gårdsnamn redovisas bara ortsnamnet.