Bilder på CD från Jönköping

Vi har, genom föreningens ordförande, Hans-Ove Aldenbrink, låtit professionellt skanna av ett stort antal bilder som nu ligger på CD-skivor. Framställningskostnaden per CD är cirka 6.000 kr. Bilderna kommer från privata samlingar och i något fall från olika föreningsarkiv. JSBS, Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap, har bistått med mycket av detta material.
 
Kort innehållsförteckning:
CD nr 1 55 st spårvagnsbilder från Jönköping 
CD nr 2 62 st spårvagnsbilder från Jönköping
CD nr 3 54 st spårvagns- och bussbilder med förare
CD nr 4 53 st spårvagnsbilder från Jönköping
CD nr 5 34 st blandade spårvagnsbilder och några bussar
CD nr 6 47 st mest bussbilder och några spårvagnsbilder 
CD nr 7 90 st JGJ, Jönköping Gripenberg Järnväg
CD nr 8 88 st JGJ, bussbilder och några spårvagnsbilder
 
Paketpriser, CD 1-6 med spårvagnar och bussar totalt 1200:-
Alla 8 CD-skivorna 1.500:-
 
Vill ni veta mer om innehållet på CD-skivorna så går det bra att ringa eller mejla till Hans-Ove Aldenbrink, Tel 036-378888 eller e-post: hoa@jkppf.se