Info Forskning

Av föreningens stadgar framgår att forskning och kartläggning av postens verksamhet i Jönköpings kommun skall bedrivas. Vi påbörjade direkt år 1979 vårt forskningsarbete med bl a genomgång av postarkivet i Jönköping (som sedan år 2000 är flyttat till Vadstena och Stockholm). Under åren har kontinuerligt en dokumentation pågått av den postala utvecklingen i bygden.

Utdrag ur föreningens stadgar:
 
POSTALA FÖRSÄNDELSER STÄMPLADE I JÖNKÖPING ELLER ANKOMSTSTÄMPLAR.
 
Förfilateli
Frimärkta kort, brev, mm.
Maskinstämplade försändelser
Lokalpost från mitten av 1940-talet
Järnvägspost, PKP etc. med tåg som har utgått från eller passerat staden.
Ångbåtspost med fartyg som har angjort Jönköpings Hamn.
Ev. flygpost
 
FOTOGRAFIER AV POSTALA TING.
 
Byggnader
Transportmedel
Maskiner och arbetsredskap
Handlingar och dokument (från original i olika arkiv).
 
TIDNINGSREFERAT SOM ANKNYTER TILL POSTEN
 
VYKORT MED JÖNKÖPINGSMOTIV
 
BANDAD ELLER SKRIFTLIG INFORMATION VID INTERVJUER MED PERSONER SOM KAN DAGEN POSTRULIANS OCH DEN GÅNGNA.
 
KARTLÄGGNING AV OLIKA POSTSTÄMPELTYPER
 
POSTENS ORGANISATION
 
FORSKNING AV POSTENS BEFORDRINGSSÄTT FRÅN, TILL OCH I JÖNKÖPING.
 
KARTLÄGGNING AV OLIKA POSTTURER, EXEMPELVIS: LANTBREVBÄRARLINJER.
 
ANALYS AV OLIKA POSTTAXOR FRÅN FÖRR TILL DET ENHETLIGA PORTOT KOM.