Föreningens Böcker

Klicka här för att se bokens innehållsförteckning!

Jönköpings Posthistoriska Förening har efter många års arbete gett ut boken ”Posthistoria i Jönköpings kommun från stormaktstid till nutid”. 

Postväsendet i Jönköpings kommun har genomgått åtskilliga förändringar från stormaktstiden fram till våra dagar. Genom källforskning och intervjuer har ett tjugotal författare dokumenterat Postens verksamhet och utveckling. Resultatet presenteras här i form av drygt 700 sidors läsning med över 1 500 illustrationer. 

Alla orter inom kommunen med eget postkontor har fått sin posthistoria beskriven och många av poststämplarna finns avbildade. Det finns även avsnitt om bl a postombuden, ångbåtsposten, postkupéer på tågen och lantbrevbäringen.

Boken innehåller också ett vykortskollage från början av förra seklet med vackra vyer från Jönköpings kommun, liksom en dikt skriven av Alf Henrikson på uppdrag av Jönköpings Posthistoriska Förening.

Efter drygt 20 års arbete blev föreningens posthistoriska bok färdig. NRS Tryckeri AB i Huskvarna lade ned ett enastående arbete med att redigera boken och bilden visar föreningens ordförande Hans-Ove Aldenbrink vid en SJ-pall med färdigtryckta ark. 

Bilden är från april 2005 och boken ställdes ut för första gången på den nordiska utställningen Nordia 2005 i Göteborg.