Ungdom

Det började med att framlidne Göran Sköld startade Attarpsgårdens frimärksklubb 1977. Verksamheten fortsatte fram till att Bankeryds Frimärksklubb, föreningens ungdomsavdelning, tog över ”officiellt” den 23 maj 1980. Alla sammankomster har varit på fritidsgården Attarpsgården i Bankeryd. Under 1980-talet och en bit in på 1990-talet var det en omfattande verksamhet med många aktiviteter. Vi var då en av landets större ungdomsklubbar. Efter 2000 har verksamheten bedrivits i allt mindre omfattning.

Programinslagen på ungdomsträffarna är bl a frimärkskunskap, samlingsuppbyggnad och tävlingar. Ungdomarna deltager i olika resor till frimärksutställningar, mässor, läger och olika kurser. Ungdomarna var även tidigt ute med att sälja Bingolotter, med början under 1983. Som mest såldes flera hundra bingolotter i veckan.

Ungdomsavdelningen är ansluten till distriktet, SMFU Smålands frimärksförbund för ungdom, samt riksorganisationen Sveriges Frimärksungdom.

Sveriges Frimärksungdom:  www.sfu.se

undefined

På väg till ungdomsläger på Öland, helgen 13-15 juni 1986.
Från vänster Håkan Johansson (numera Ernsth) och Hans-Ove Aldenbrink.

undefined

Från Ölandslägret, vi besöker Ölands djurpark.

undefined

Smålands Frimärksförbund för ungdom, SMFU, arrangerar en studieresa till Stockholm den 11-13 augusti 1984, där bl a PFA besöktes. Smålandsresenärerna med chaufför Leif Hansson i dörren.

Foto: Gunnar Letth, Bankeryd.

undefined

Från frimärksutställningen ”Nordia” den 7-11 juni 1989 i Fredrikstad, Norge. Längst till höger Katrin Olsson, Bankeryds Frimärksklubb. Foto: Per Bunnstad.