Styrelsen

Styrelsen består av ordförande Hans-Ove Aldenbrink, kassör Gunnar Ohlsson och sekreterare Håkan Ernsth.

Övriga ordinarie ledamöter är Magnus Sjögren och Bo Bergforsen. Suppleanter är Roy Rönningborg, Mikael Hasselfjäll och Jaana Karjalainen.

Revisorer är Mikael Fernström och Jörgen Danielsson.

Styrelsen träffas cirka fyra gånger per år i föreningslokalen på Klockgjutaregatan 3C, Jönköping, där har föreningen också sitt arkiv och lager.

Föreningens största arrangemang är den årliga Frivymässan (handlarmässa för frimärken och vykort) som arrangeras den sista söndagen i september i Huskvarna Folkets Park.

Vi deltager även på arkivets dag andra lördagen i november månad.

Jönköpings Posthistoriska Föreningen är ansluten till Jönköpings läns hembygdsförbund och har omkring 50 medlemmar. Medlemsavgiften är 75 kr och hel familj betalar 100 kr. Ungdomar betalar 70 kr inkl. tidningen Sfung.

Hans-Ove Aldenbrink

Mobil: 0706 95 88 88
E-mail: 
hoa@aljodata.se
Adress:
 Box 78, 564 22 Bankeryd

Gunnar Ohlsson

Telefon: 036-30 24 63
Mobil: 073 782 16 76
E-mail: ohlssongunnar@outlook.com
Adress:
 Gillesgatan 9 A, 554 54 Jönköping

Håkan Ernsth

Mobil: 072 7000 574
E-mail: h.ernsth@telia.com
Adress:
 Sjöåkravägen 58 C, 564 31 Bankeryd

Magnus Sjögren 

Mobil: 076 102 88 08
E-mail: magnussjogren1927@outlook.com
Adress:
 Ekgatan 3, 553 38 Jönköping

Bo Bergforsen 

Mobil: 070 302 54 10
E-mail: 
bo.bergforsen@gmail.com
Adress:
 Gubbhagsgatan 81, 561 51 Huskvarna

Roy Rönningborg

Telefon: 036- 16 55 69
Mobil: 070 821 43 71
E-mail: junstamp@hotmail.com
Adress:
 Askgatan 1 B, 553 38 Jönköping

Mikael Hasselfjäll

Mobil: 073 203 33 62
E-mail: mikael.hasselfjall@outlook.com)
Adress:
 Torpängsvägen 6, 564 34 Bankeryd

Jaana Karjalainen 

E-mail: k.jaana62@gmail.com
Adress:
 Östra Storgatan 128 C, 554 52 Jönköping