Pågående Stämpelforskning

En grupp medlemmar i föreningen forskar och sammanställer olika postala stämplar.
För närvarande pågår forskning om Jönköpings första poststämpel, den s.k. RAKSTÄMPELN, i bruk åren 1819-1930.
Undertecknad har tillsammans med Arne O. Olsson kommit fram att det finns flera varianter av denna stämpel.
Så småningom kommer vi att publicera resultatet på hemsidan.

Vidare sammanställer vi alla gummistämplar som har använts runt om på postkontoren i Jönköpings kommun.
Där har vi bl a lantbrevbärarstämplar, expeditionsstämplar och Postens interna stämplar som har använts på försändelser.
Stämpelavbildningar och användningstid kommer framöver att redovisas.

Hans-Ove Aldenbrink
Ordf. i stämpelgruppen