Normalstämpel 61

Denna stämpel är en blå/gul stativstämpel som Posten har använt från 1970-talet fram till några år in på 2000-talet. Stämpeln kallas för normalstämpel 61 då årtalet bara består av två siffror, t ex den 30 december 1999 blir 99.12.30. I början av denna stämpeltyps användningstid var årtalet placerat i slutet dvs dag, månad och år.