Normalstämpel 64

Denna stämpel har en gummiplatta som Posten började använda i större skala efter millenniumskiftet 2000. Stämpeln har fått en större diameter än äldre stativstämplar av normalstämpeltyp. Denna typ av gummistämpel kallas för normalstämpel 64 enligt Facit Postal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posten i Jönköping var, vad jag känner till, det enda kontor som beställde en stativstämpel av stål, hösten år 2002, likt i sitt utförande som normalstämpel 61, fast med helt årtal. Beteckningen på denna stämpel är också normalstämpel 64 (stålstämpel) enligt Facit Postal. Avtrycket blir t ex 2009-07-06. Observera att Jönköpingsstämpeln har samma diameter, cirka 25 mm, som den traditionella normalstämpel 61-stämpeln. Vi har även nyligen hittat en dylik stämpel från Skara daterad 2006-02-27.

Vi är naturligtvis intresserad om någon samlare känner till om stativstämpeln normalstämpel 64 finns i stål på något annat kontor än i Jönköping och Skara.

Synpunkter tas emot av Hans-Ove Aldenbrink på följande majladress:hoa@edixml.se