Tillbaka

Vykort nr. 8

Postverkets 300-årsjubileum 20.2.1936
tecknare: Olle Hjortzberg. Gravör: Sven Evert.
Postjakten >>Hiorten>>, byggd 1692. Trafikerande
linjen Ystad - Stralsund till 1702. Utförd efter
modell som finns i Postmuseum