Vår vykortsutgivning

Jönköpings Posthistoriska Förening har under många år tagit fram hundratals olika vykort både med frimärksmotiv och lokala motiv. Föreningen gav år 1981 ut sitt första PT-kort, med tillstånd från PFA (dåvarande Postens frimärks avdelning), som trycktes av Postens Tryckeri. Motivet på detta kort var Vill Vallareman från serien Svenska sagor 1969. Så småningom avvecklades Postens Tryckeri och det blev allt svårare att trycka vykort med just frimärksmotiv.
Det senaste och kanske det sista vykortet med frimärksmotiv som vi gav ut var frimärket Dag Hammarskjöld från år 2005. Kortet är kvalitetsmässigt ett av de bättre vi har gett ut och är tryckt hos E. Danielson AB i Genevad. Posten Frimärken gav oss OK att trycka kortet, men tillståndsavgiften från fotografens ombud för detta frimärksmotiv var hög och det är inte längre är lönsamt att ta fram denna typ av vykort. Det är bl a därför att alla vackra frimärksmotiven från Frimärkets Dags tidigare utgivningar har försvunnit de senaste åren.

Dock ger vi fortfarande ut vykort med lokala motiv i stort sett varje år, dessa kort trycks dels lokalt och ibland på de större svenska vykortstryckerierna. De senaste åren har vi minskat upplagorna och trycker ibland digitala kort i mindre antal.

Från år 2010 har vi gett ut fyra olik julkort med tomtemotiv som har anknytning till Jönköping. 

Vi köper även in nytrycka vykort i större upplagor med lokala motiv från andra aktörer eller sambeställer med andra föreningar när motiven passar. 

Vi säljer också vykort i större partier, kontakta oss för mer information.