Tillbaka

Vykort nr. 74

New Sweden 1638-1988
Gunillabergs säteri från 1600-talet i Bottnaryds socken
ett par mil sydväst om Jönköping var sätesgård för
Johan Printz. Printz föddes i Bottnaryd 1592, var
guvernör över Nya Sverige 1643-53 och senare
landshövding över Jönköpings län.