Tillbaka

Vykort nr. 59

Nya Sverige-minnet 300 år. 8.4.1938.
Tecknare: Olle Hjortzberg. Gravör: Sven Evert.
Johan Printz (1592-1663), guvernör över den svenska
kolonien Nya Sverige i Delaware, Nordamerika under
åren 1643-53, förhandlar med indianhövding.
Johan Printz var landshövding i Jönköping 1658-63.