Tillbaka

Vykort nr. 14

Postverkets 300-årsjubileum 20.2.1936
tecknare: Olle Hjortzberg. Gravör: Sven Evert.
Postdiligens. Omnibus Scania Vabis m 1931.