Frivy 2012

Glädjande nog har mässbesökarna kommit tillbaka, vi noterade en ökning på 30% av besökarna senaste året. Medverkande handlare brukar ligga runt 35 st, se dokumentet Frivyhandlare. Prisvärd fika finns på mässan. Vi har en byteshörna i cafeterian för privatpersoner. År 2013 är det den 25:e Frivymässan som vi arrangerar.