Arkivens dag & Frimärkets dag

Jönköpings läns arkivförbund arrangerar varje år "Arkivens Dag" den andra lördagen i november. Olika lokala föreningar visar upp sin verksamhet.
 
Platsen är det Arkivhuset, som ligger vid Stadsbiblioteket , Dag Hammarsjkölds Plats 1 i Jönköping.
 
Jönköpings Posthistoriska Förening medverkar med en vykortsutställning av äldre vykort från Vätterbygden.
 
Vi säljer dessutom böcker och vykort med anknytning till vår bygd.
 
Information om föreningens forskningsverksamhet lämnas.