Styrelsen

Styrelsen år 2014 består av ordförande Hans-Ove Aldenbrink, kassör Gunnar Ohlsson och sekreterare Håkan Ernsth.

Övriga ordinarie ledamöter är Magnus Sjögren och Bo Bergforsen. Suppleanter är Roy Rönningborg, Mikael Hasselfjäll och Jaana Karjalainen.

Revisorer är Mikael Fernström och Jörgen Danielsson.

Styrelsen träffas cirka fyra gånger per år i föreningslokalen på Klockgjutaregatan 3C, Jönköping, där har föreningen också sitt arkiv och lager.

Föreningens största arrangemang är den årliga Frivymässan (handlarmässa för frimärken och vykort) som arrangeras den sista söndagen i september i Huskvarna Folkets Park.

Vi deltager även i Jönköpings födelsedag den 18 maj, allmogemarknaden andra söndagen i september samt arkivets dag andra lördagen i november månad.

Jönköpings Posthistoriska Föreningen är ansluten till Jönköpings läns hembygdsförbund och har omkring 50 medlemmar. Medlemsavgiften är 75 kr och hel familj betalar 100 kr. Ungdomar betalar 70 kr inkl. tidningen Sfung.

Hans-Ove Aldenbrink

Telefon: 036-37 88 88
Tel. arb.:
 036-440 2002
Mobil:
 070 538 47 72
E-mail: 
hoa@edixml.se
Adress:
 Box 78, 564 22 Bankeryd

Gunnar Ohlsson

Telefon: 036-30 24 63
Mobil: 073 782 16 76
E-mail: gunnar.ohlsson@epost.ventelo.se
Adress:
 Gillesgatan 9 A, 554 54 Jönköping

Håkan Ernsth

Telefon: 036-37 71 78
Mobil: 070 516 19 54
E-mail: h.ernsth@telia.com
Adress:
 Sjöåkravägen 58 C, 564 31 Bankeryd

Magnus Sjögren 

Telefon: 036-17 46 23
Mobil: 076 102 88 08
E-mail: magnussjogren@telia.com
Adress:
 Ekgatan 3, 553 38 Jönköping

Bo Bergforsen 

Telefon: 036-13 46 82
Mobil:
 070 302 54 10
E-mail: 
bergforsen@telia.com
Adress:
 Gubbhagsgatan 81, 561 51 Huskvarna

Roy Rönningborg

Telefon: 036- 16 55 69
Mobil: 070 821 43 71
E-mail: junstamp@algonet.se
Adress:
 Askgatan 1 B, 553 38 Jönköping

Mikael Hasselfjäll

Telefon: 036-37 24 38
Mobil: 
073 203 33 62
E-mail: mikael.hasselfjll@telia.com
Adress:
 Torpängsvägen 6, 564 34 Bankeryd

Jaana Karjalainen 

Adress: Östra Storgatan 128 C, 554 52 Jönköping