Allmogemarknaden 2011

Datum: 11 september.

Foto: Hans-Ove Aldenbrink och Gunnar Ohlsson.