2010

Mer om allmogemarknaden: http://www.cultur.nu/jam/beskrivning.htm

http://www.cultur.nu/jam/marknadsbilder.htm