Allmogemarknaden 2009

Foto: Kristoffer Jonsson, Jönköping