Tillbaka

Vykortssats 19

Spårvagnskort Jönköping 2018. Nytryck.

Sista resan med spårvagn i Jönköping. En tidsdokumentation av Anders Wirén, Motiven på de 8 olika vykorten är tagna den 7 juni 1958.

undefined  undefined
 undefined  undefined
 undefined  undefined
 undefined  undefined