Tillbaka

Vykortssats 16

Orienteringskarta Lekeryd 1886

Del av orienteringskarta över området Uddebo, Lekeryd, Jönköpings län.
Upprättad 1986 av Lekeryd-Svarttorp SK.
Skala 1:15 000, Ekvidistans 5 m.
Säljes bara i hel sats.